En del av Praktikertjänst

Kneippentandläkarna är anslutna till Praktikertjänst som tillsammans ägs av de anslutna läkarna och tandläkarna. Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och sjukvård i Sverige. Praktikertjänst har varit pionjärer i svensk privatdriven vård i över 50 år. Mottagningar finns över hela landet och kan bistå dig i alla skeden.

Praktikertjänst - Kneippentandläkarna i Norrköping

Praktikertjänst står för en femtedel av den privata hälso- och sjukvården och en tredjedel av all vuxentandvård i Sverige. Vi vill ge våra patienter ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, engagemang, förtroende och kvalitet. Vi har en hög patientnöjdhet, det visar olika kundnöjdhetsundersökningar som genomförs årligen.